top of page

Přátelská služba v SECURITY SPACE

Vážení přátelé,


Přeji Vám příjemné pocity ve zdraví!

Ano, protože právě naše subjektivní vnímání situace rozhoduje zda svoje aktivity vnímáme jako šťastné nebo v trápení podstupujeme jeden souboj za druhým.

Záležitosti celosvětového chaosu kolem pandemie znepokojují celou společnost, jejíž jsem součástí. Necítím se skvěle, ale cítím se velmi dobře a zůstávám optimistickým realistou.

Své pracovní úspěchy či neúspěchy neměřím jen výdělkem. Svůj osobní život, jistě do značné míry spjatý se schopností zajistit si živobytí, ale také chováním k blízkým, je ve znamení laskavosti. A tak jako od dětství otevírám dveře starším a ustupuji jim, dávám nyní přednost bližním při zajišťování jejich momentálních potřeb v rámci svých možnosti. Považuji to za jeden ze svých dílčích úspěchů, další radosti z poznání.

V SECURITY SPACE se vzájemně podíváme do očí, když ne do tváří skrytých rouškou a v našem rozhovoru Vám mohu pomoci ve Vašem případném stesku objevit stezku příjemných pocitů.

Proč ano? Osobní kontakt, naše živá interakce v hygienicky bezpečném prostoru je mnohem účinnější než blikající displej monitoru. Bezplatnou poradenskou činnost v oblasti zvládnutí negativních emocí s příznivými ekonomickými a jinými dopady do Vašeho života je možné v rozsahu jedné hodiny objednat na těchto stránkách v sekci VIP akce.

Nejedná se o certifikovanou profesionální službu. Jedná se o přátelskou službu podloženou životní zkušeností, pracovní praxi 30 let řízení úspěšné společnosti.

Vladimír Babnič

18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page