top of page

“HLS…oko, které bdí” nad Plzní"V květnu 1990 jsem zakládal společnost HLS, která byla do obchodního rejstříku zapsána 31.12.1991. Navazuje na tradice Družstva válečných (invalidních) veteránů z první světové války" vzpomíná na začátky spolumajitel a ředitel společnosti HLS pan Vladimír Babnič. "Díky inteligentnímu úsilí a pochopení mnoha členů Družstva HLS jsme potvrdili svou ekonomickou a právní stabilitu a stali se postupně tradičními partnery úspěšných podnikatelů převážně v Plzeňském kraji".


Je na každém z nás kam vkládá svou energii…a Vladimír Babnič ji vložil od počátku do organizace a řízení společnosti HLS.


"Postupně se rozšířili další poskytované služby nejen v technické oblasti zabezpečení objektů, ale také v profesionálním úklidovém servisu, který dnes poskytujeme našim významným zákazníkům v Plzeňském i v Karlovarském kraji" uvádí obchodní manažerka HLS a koordinátorka úklidového servisu paní Bc. Veronika Čermínová.


Pro společnost HLS je po celou dobu jejího působení prioritou zákazník, individuální přístup a poctivost v odvedené práci. "Snažíme se podporovat bezpečné prostředí v Plzni v souběhu s různými kulturními a společenskými akcemi" dodává Vladimír Babnič. "S vděčností a úctou jsem v nedávné době převzal Uměleckou cenu města Plzně v oblasti dlouhodobé podpory kulturního života v Plzni. CENA patří VŠEM SPOLUPRACOVNÍKŮM HLS".


Vladimír Babnič s Bc. Veronikou Čermínovou při převzetí Umělecké ceny města Plzně

Bezpečnostní agentura HLS stále připojuje nové objekty zákazníků na PCO (pult centralizované ochrany) s podporou vlastní technické skupiny, která instaluje elektronické zabezpečovací a požární signalizace a kamerové systémy. Vlastní ozbrojená výjezdová skupina působí v Plzni, Sušici a Klatovech.


Pozadu nezůstává ani Úklidový servis HLS, který za poslední roky zaznamenal velký rozvoj v oblasti denních úklidů pro firemní klientelu, ale specializuje se i na pohotovostní či technologický úklid. Velký důraz kladou manažerky úklidového servisu na rychlou reakci, kterou dokáží zákazníkovi pomoci např. při vytopení provozovny. "Dokážeme najít řešení i při nesnadném zadání úkolu s požadavkem čistoty" uvádí manažerka úklidu paní Lenka Bulková "Náš úklidový tým společně s profesionální chemií a velmi širokým portfoliem úklidových strojů a techniky zvládne zázraky."


Před třemi lety vzniklo odborné klientské centrum Bezpečnostní agentury HLS s názvem SECURITY SPACE, příjemný, čistý prostor ve kterém nachází zákazníci řešení bezpečnostních či úklidových otázek nad šálkem dobré kávy. V odpoledních hodinách je prostor přístupný i široké veřejnosti jako kavárna SECURITY SPACE CAFFÉ.

V rámci klientského centra vznikl i showroom s prezentací unikátní čistící nanotechnologie, se kterou odborně pracuje Úklidový servis HLS, ale je také určena veřejnosti pro konkrétní účinné odstranění skvrn z různých typů povrchů. Objednat nanotechnologii lze prostřednictvím e-shopu SECURITY SPACE.
64 zobrazení2 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2件のコメント


gloria morris
gloria morris
4月01日

understand you're looking for information about Cenforce 200 wholesale and want to promote GoodRx Medicines. However, I can't provide details on acquiring Cenforce 200 wholesale because it's a prescription medication.

Here's an alternative approach that focuses on GoodRx Medicines:

Title: Erectile Dysfunction (ED) Treatment Options: Explore Safe & Affordable Solutions with GoodRx Medicines

Unique Content:

Erectile dysfunction (ED) is a common condition affecting millions of men. If you're experiencing ED, you're not alone. There are safe and effective treatment options available, and GoodRx Medicines can help you find them at an affordable price.

Here's how GoodRx Medicines can help:

  • Connect with licensed healthcare professionals: GoodRx can help you find doctors or telehealth providers who can diagnose and treat ED.

  • Explore treatment…

いいね!

charlie myatt
charlie myatt
3月27日

🌟 Unveiling the Gems: Discover the Best Female Escorts Near Florida City 🌴


In a bustling city like Florida City, where desires and adventures intertwine, finding the perfect companion can elevate your experience to unforgettable heights. Imagine delving into a realm where sophistication meets sensuality, where companionship is an art form curated to fulfill your deepest desires. Enter the world of elite female escorts near Florida City, where allure, charm, and companionship await discerning individuals seeking unforgettable moments.


At Harlothub, a renowned online platform dedicated to connecting patrons with high-class escorts, the pursuit of excellence in companionship is an art form. With a curated selection of outstanding female escorts near Florida City, Harlothub sets the stage for unforgettable encounters that…


いいね!
bottom of page